Teoriakoe

Autokoulun teoriakoe on osa kuljettajatutkintoa. Teoriakoe suoritetaan tablet -laitteella tutkintoja vastaanottavassa palvelupisteessä. Teoriakokeen sisältö riippuu suoritettavasta ajokorttiluokasta. Yleisimpien ajokorttiluokkien teoriakoe sisältää monivalintatehtäviä sekä tilannekuvia. Teoriakokeen aikaraja on 30 minuuttia ja suullisesti suoritettuna 60 minuuttia. 

Miten monta virhettä saa olla teoriakokeessa?

Alla näet taulukon jossa lueteltu teoriakokeissa sallitut virheiden määrät 1.6.2016 lähtien

Teoriakoe Kysymyksien
määrä
Sallittu
virheiden määrä
Oppilaan koe    
B-kortin teoriakokeen liikenetilanteet 50 7
A1, A2, A, AM 121 teoriakokeen liikennetilanteet 30 5
AM 120 tilannekuvat 15 2
Monivalintatehtävät eri luokissa 10 3
T-luokan koe    
    Liikennetietous 20 6
    Traktoriin liittyvät kysymykset 10 3
AM/120T AM/121T 10 3
OPETTAJAN KOE    
Tilannekuvatehtävät (B-luokka) 50 5
Tilannekuvatehtävät (AM120) 15 2
Opetusluvan teoriakokeen opettajan lisätehtävät (B, A, A1, A2 tai AM 120/121) 20 3
Opetusluvan hakijan luokkakohtaiset kysymykset 10 2

Miten kauan teoriakoe on voimassa?

Kuljettajatutkinnon hyväksytty teoriakoe on voimassa 1 vuoden ja opetusluvan hakijan teoriakoe on voimassa 3 vuotta.

Voiko teoriakokeen suorittaa myös suullisesti?

60 minuuttia kestävään suulliseen teoriakokeeseen on mahdollista seuraavissa poikkeustapauksissa:

 • jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi
 • kokelaalla on lukihäiriö
 • kolmesti hylätty teoriakoe

Mitä B-kortin teoriakoe sisältää ?

Henkilöauton kuljettajatutkinnon teoriakoe sisältää:

 • Tilannekuvatehtävät 50 kpl
 • Sanalliset tehtävät (monivalintatehtävät) 10kpl

B-kortin teoriakokeessa esitetään yhteensä 50 tilannekuvakysymystä. Tilannekuvien jälkeen esitetään 10 monivalintakysymystä.
Jokaisessa monivalintatehtävässä on kolme vastausvaihtoehtoa joista yksi on oikea. 

Mitkä ovat henkilöautokortin teoriakokeen aihealueet?

 • Kuljettaja
 • Ajo-oikeus
 • Ajamisen perustaidot
 • Vuorovaikutustaidot
 • Liikenneympäristö
 • Vaikeissa olosuhteissa ajaminen
 • Ekologinen auton käyttö
 • Ajoneuvo
 • Tieliikenneonnettomuudet
 • Liikenteenohjaus

Mitä mopokortin teoriakoe sisältää?

Kaksipyöräisen mopon teoriakoe sisältää 15 tilannekuvatehtävää sekä 10 sanallista monivalintatehtävää. Mopokortin opetusluvan hakijan teoriakoe on muuten samanlainen kuin oppilaan, mutta lisäksi hakijalta kysytään 20 opetukseen liittyvää kysymystä. Mopokortin teoriakoetta kannattaa harjoitella ennen viralliseen kokeeseen menoa.


Mopokortin teoriakokeen liikennetilannetehtävissä esitetään 15 kuvaa (30 kuvaa mopoauton kokeessa). 
Jokaisessa tehtävässä on kolme vastausvaihtoehtoa joista vain yksi on oikea. 

BE-luokan teoriakoe

Mitä pikku-e -kortin teoriakoe sisältää? Pikku-e kortin teoriakoe sisältää sanallisia monivalintatehtäviä joissa yksi vaihtoehto on oikea. Sallittujen virheiden määrä on kymmenessä kysymyksessä kolme.
Pikku-e luokan teoriakokeessa kysytään kysymyksä mm. jarruista ja jarruttamisesta sekä kuorman kuormauksesta. Lue lisää pikku e kortista