Rekisteriseloste

Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä www.indriving.com palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää www.indriving.com palveluita.

1. Rekisterinpitäjä

(jäljempänä omistaja)

Y-tunnus: 2508555-7

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sähköposti:

 

3. Rekisterin nimi

www.indriving.com käyttäjätunnuksiin perustuva kuluttajien asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Yhteydenpito asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä mm. ongelmatilanteissa, tunnuksien toimittamisessa, ja palveluiden kehittämisessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö:

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietoja

  • käyttäjätunnus
  • sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään lomakkeiden kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli omistaja myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla edellyttäen että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

8. Rekisterin suojaus

Pääsy henkilötietoihin on vain palvelun tarjoajan valtuuttamalla henkilöllä. Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Omistaja kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Omistaja suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.